Trường TH Nguyễn Bá Ngọc - Phát động cuộc thi "Bác Hồ với thiếu nhi - Thiếu nhi với Bác Hồ"